Kombinētie katli

Kombinētie apkures katli (combi) ir paredzēti gan mājokļa apkurei, gan karstā ūdens sagatavošanai. Šāda veida apkures katli ir neapšaubāmi tirgus līderi savu nelielo izmēru dēļ, kā arī vairumā gadījumu tiem nav nepieciešama atsevišķa apkures iekārtām domāta telpa, kā tas ir vairumos gadījumu ar grīdas katliem.

Kombinētie gāzes apkures katli ir novietojami mūsu mājoklī tādās vietās, kā piemēram virtuve vai priekšnams. Kā jau minēts, paralēli apkures funkcijai kombinētie katli nodrošina arī siltā ūdens sagatavošanu, kas tehniski pārsvarā tiek nodrošināta ar plākšņotā siltummaiņa palīdzību, t.i. ar caurplūdes ūdens sasildīšanas principu, attiecīgi apkures katla lietotājs var iegūt komfortabli karsto ūdeni. Dažās kombinēto katlu modifikācijās ir iebūvētas ūdens akumulācijas tvertnes, kas nodrošina mājokļus ar karsto ūdeni, kam ir nepieciešams lielāks tā daudzums (lielāks par diviem punktiem, piemēram virtuves izlietne un dušas telpa).

Kombinētie apkures katli vēl iedalās arī divās būtiskās kategorijās, t.i. tradicionālie pie dūmvada pievienojamie gāzes apkures katli un tā saucamie turbo gāzes apkures katli.

  • tradicionālie apkures katli šajā gadījumā ir domāti apkures katli, kas ar dabīgo dūmvadi vilkmi veic sadegušās gāzes izvadīšanu un skābekļa pieplūdi no telpas, kas ir nepieciešama degšanas procesa nodrošināšanai.
  • turbo gāzes apkures katli savukārt dūmgāzes izvada piespiedu kārtā, t.i. apkures iekārtās ir iestrādāti ventilatori, kas izvada dūmgāzes pa salīdzinoši nelielām (garums) dūmgāžu caurulēm, kas dažos gadījumos ir vienīgais risinājums (pārsvarā dūmgāžu caurules tiek izvadītas tieši caur ārsienu horizontālā veidā). Skābeklis šādām iekārtām arī tiek nodrošināts to ņemot caur dūmgāžu caurules dubultās sienas konstrukciju vai izmantojot speciālu pāreju no iekštelpas.

Pie kombinētajiem apkures katliem vēl iedalās tā saucamie kondensācijas gāzes katli  , kas atšķirībā no iepriekšminētajiem ir ar ievērojami augstāku efektivitātes koeficentu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.